Om byrån

Välkommen till Redovisningstjänst Norden!

Företaget har över 30 års erfarenhet inom redovisningsbranschen med både små och stora företag. Även databearbetning och specialisering av organisation- och nyupplägg vid hantering av detta.

Jag är auktoriserad redovisningskonsult i F.A.R (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).


Mitt förslag till dig:


Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om vilken eller vilka moment i Ditt företags redovisning som kan vara intressant att bli avlastad och hjälpt med.

Till dig som företagare!

Jag kan svara upp till de krav som du har på dig som företagare.

Till exempel skall du känna till följande lagar:


Bokföringslagen (BL)

Mervärdeskattelagen (ML)

Aktiebolagslagen (ABL)

Kommunalskattelagen (KL)


Förutom samhällets krav på dig som företagare kan även följande intressenter ha behov av företagsspecifik information,

som jag kan hjälpa dig att ta fram:


Kreditgivare

Leverantörer

Kunder

Personal

Delägare


När Redovisningstjänst tar hand om din löpande redovisning ser jag till att du och ditt företag uppfyller ovanstående krav.

Min målsättning

Byråns inriktning kan kort sammanfattas så här:


"Jag ska vara ett stöd för ditt företag såväl i den dagliga verksamheten som i framtida förändringsfaser och samtidigt en rådgivare som du har möjlighet att diskutera med inför viktiga beslut".


Jag fungerar som organisatör av fortlöpande ekonomisk information, av marknadsdata och annan anpassad statistik för mina kunders räkning. Därigenom får du och om du så vill din bank alltid tillgång till rätt beslutsunderlag i varje enskild fråga.


Mitt motto är: Att alltid leverera högsta möjliga kvalitet och service på redovisningsuppdragen.VÄLKOMMEN TILL

REDOVISNINGSTJÄNST NORDEN !