Tjänster

Av den långa erfarenheten som finns kan jag hjälpa dig som företagare med allt inom redovisningsbranschens olika avdelningar.

Tillsammans färdigställer vi en plan hur du vill lägga upp arbetet med ditt företag som vi sedan utför.

Jag försöker att effektivisera och planera så ditt företags rutiner motsvarar dina förväntningar.


Nedan en del moment som behöver åtgärdas hos dig som kund:

Redovisning

Bokslut

Årsredovisning

Bokslutsrapport

Inkomstdeklaration

Fakturering

Lönehantering/personalfrågor


Kontakta mig för en villkorslös diskussion om vilken eller vilka moment du vill ha avlastning och hjälp med.